گذر زهره


 

 

Title گذر زهره
Hit 3670
Location کرمان
Camera Canon 40D
Lens Aperture 4.7
Telescope دابسونی 10 اینچ
F 1200mm
Filter مایلار
Photography Techniques stack
keyword


2 comments have been posted.

سپاسگذارم اقای رحیمی ، دوربین به روش مستقیم به تلسکوپ متصل و در این حالت حدود 20 عکس پی‌در‌پی گرفته و در نرم افزار Registax ترکیب شده و سپس توسط photoshop ویرایش های نهایی و شارپنس صورت گرفته است .
عکس بسیار زیبایی است. از معدود عکس هایی است که از گذر زهره عکاسی شده و تکنیک مورد استفاده بهترین روش برای عکاسی بود. اگر توضیحاتی از نحوه عکاسی برای دوستان بنویسید جالب است. لازم به ذکر است این عکس بهترین عکس تکنیکی جشنواره گذر زهره بود که مقام اول را کسب کرد موفق باشید
Top