مقارنه مشتری و زحل


صبح روز دوشنبه 27 امرداد ماه 1393 دو سیاره پرنور آسمان ،مشتری و زهره ، در مقارنه ای نزدیک و کم نظیر در کنار خوشه ی ستاره ای m44 قرار گرفتند
تماشای هلال سیاره زهره و اقمار گالیله ای و یک خوشه ی ستاره ای در یک میدان دید تجربه ای دل نشین و به یاد ماندنی است که کم تر افرادی موفق به تجربه ی آن می شوند

Title مقارنه مشتری و زحل
Hit 4432
Camera Canon EOS 700D
Lens 18-55 STM Lense
Lens Aperture 5.6
Exposure 0.8s
Filter UV
ISO 400
Accessories سه پایه
Date of photography 27/05/1393


No comments have been posted.

Top