متقاطع يا پيوسته....


سال گذشته در اولين استار پارتي جزيره قشم ، عبور دوستي با چراغ قوه ونور لپ تاپ آقاي صفاريان پور  كه از بين درخت پيداست ، در لحظه عكاسي در ابتدا برايم ناراحت كننده بود. اما هر بار كه به اين عكس نگاه ميكنم تفسير جديدي دارم... (ممنون از هر دو دوست عزيز) كارم در زمينه نجوم گاهي پيوسته بوده و گاهي متقاطع اما هميشه اتفاقي مهم در بين اين دو زمان وجود داشته كه گاهي خوب وگاهي بد بوده..... 
Title متقاطع يا پيوسته....
Hit 3648
Location جزيره قشم
Camera Nikon D5000
Lens 18-55@52
Lens Aperture 5.6
Exposure 787/10S
ISO 800
keyword
ستاره


1 comments have been posted.

زیباست هم عکس هم تفسیر عکس
Top