ماه هم قرمز شد


به همراه خانواده در پارک جزیره اهواز تا 3 با مداد به رصد وعکاسی از ماه مشغول بودیم با وجود غبار موجود در شهر اهواز و هوای گرم اما نمی شد این پدیده رو تا آخر نگاه نکرد تا اوج ماه گرفتگی واقعا همه سرخ شده بودیم وهوا خیلی گرم بود ومرتب آب می خوردیم چیزی که برام اون لحظه جالب بود شباهب صورت های دوستان علاقمند با رخ کامل قرمز شده ماه بود .فکر کنم ماه هم داشت با ما همدردی می کرد
Title ماه هم قرمز شد
Hit 2888
Photographer mostafa kazemipourmostafa kazemipour
Location ahvaz
Camera 500 d
Lens 18-55
Telescope 8 dobsoni
Exposure 1
ISO 800


1 comments have been posted.

عکس بسیار متفاوت و خوبی است. خدا قوت
Top