بادگیرها!!


مشخصه مهم شهرهای کویری ایران بادگیرهایی است که هنوز در گوشه و کنار آنها به چشم میخورند. در سوی دیگر همواره بر فراز زمین طلایی رنگ کویر آسمانی بوده که راهنمای مسافران و آرامش دهنده ساکنان دریا دل کویر بوده است... و ما هر دو را از یاد بردیم!!!
Title بادگیرها!!
Hit 3566
Location نایین
Camera Nikon D5000
Lens 18-55@24
Lens Aperture 6.3
Exposure 5S
ISO 800
Date of photography ۹ شهریور ۱۳۹۲


1 comments have been posted.

ترکیب بندی عکس رو میپسندم. در ادیت و کادربندی هم جای کار داره
Top