گذر زهره


Title گذر زهره
Hit 3944
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location karaj
Camera canon 60 D
Lens Aperture 0/0
Telescope 150mmاسکای واچر6اینچی
Exposure 250/1
ISO 100
Accessories تلسکوپ_رابط متغیر فوکوسر
Date of photography 91
keyword
زهره


2 comments have been posted.

ممنون مصطفی جان .لطف داری.حتما کاری نه گفتیدرو انجام میدم
شاید اگر یک رنگ کاذب نارنجی به خورشید اضافه می کردید ، تصویر زیباتر و طبیعی تری حاصل می شد .
Top