اسمان

 

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


LDN 1292 Dark Nebula Near Polaris


Glory Night Scape


کمان راه شیری بر فراز معدن نمک.تالاب بین المللی گاوخونی


کهکشان راه شیری

مرکز کهکشان راه شیری

اسمان ماکو -مهدی رهنورد

نام عکاس: مهدی رهنورد دوربین 5300 نیکون لنز توکینا 16-11 اف 2.8 زمان اواخر شهریور تک شات

انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

آینده متروک زمین 2

افزایش دمای کره زمین، استفاده بی رویه از منابع و عدم مدیریت همگی عواملی خواهند بود تا در آینده نچندان دور شاهد بسیاری صحنه های اینچنینی باشیم سازه های که روزگاری رونق فراوان داشتند و رفته رفته متروک خواهند شد.در گذشته نچندان دور شاید 50 سال پیش در

آینده متروک زمین 1

افزایش دمای کره زمین، استفاده بی رویه از منابع و عدم مدیریت همگی عواملی خواهند بود تا در آینده نچندان دور شاهد بسیاری صحنه های اینچنینی باشیم سازه های که روزگاری رونق فراوان داشتند و رفته رفته متروک خواهند شد.در گذشته نچندان دور شاید 50 سال پیش در ای

کمان راه شیری در آسمان کویری

در ابتدای بهار کمان راه شیری پس از طلوع به صورت کمانی از جنوب به سمت شمال خود نمایی میکند

Top