ماه در اوج و حضیض


--- علاوه بر تغییر اندازه‌ی قطر زاویه‌ای میتوانید پدیده‌ی رخ گرد ماه را نیز مشاهده کنید ---
Title ماه در اوج و حضیض
Hit 4318
Location شهر کرمان
Camera Canon 40D
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر + neq6
F 1000
Accessories baader mpcc


2 comments have been posted.

سپاسگذارم
خیلی خوبه کار جالبی کردید موفق باشید
Top