سیاره ی مشتری


Title سیاره ی مشتری
Hit 5444
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location دولت آباد (منزل)
Camera کانن 450 دی
Telescope شکستی 120 آپوکروماتیک
Exposure 3000 فرم
ISO 400
Photography Techniques استک با رجیستکس و سپس پردازش با فتوشاپ
Date of photography 13 بهمن 94


1 comments have been posted.

بسیار زیباست. جزییات جالبی از مشتری میشه دید. از بارلو هم استفاده کرده اید ؟
Top