سردر و ماه


سردر و مناره های مسجد جامع عباسی -میدان نقش جهان- اصفهان
Title سردر و ماه
Hit 1854
Location اصفهان -میدان نقش جهان
Camera NIKON D7200
Lens 18-140
Lens Aperture 4.5
Exposure 1/8
ISO 2000
Accessories سه پایه


No comments have been posted.

Top