مهتابی

 

میدان شاه عباس صفوی

میدان شاه عباس صفوی در یک شب مهتابی

timelapse, blood moon and milkyway

ویدیویی که ملاحظه میکنید از 420 تا عکس تشکیل شده که در عرض پنج ساعت و نیم گرفته شدن و با سرعت 1400 برابر واقعیت نمایش داده میشن.

کویر و شب


زمستان سرد

یک شب مهتابی و برفی زمستانی تقدیم نگاه دوستان .

شبهای مهتابی گندم زار


ردستارگان درشب مهتابی

ردستارگان درشب مهتابی الموت قزوین

پایان یک شب مهتابی

ماجرا به شبی بسیار سرد و طوفانی باز میگرد که سرعت وزش باد نزدیک به 40 کیلومتر در ساعت و دمای هوا منفی 11 درجه بود...

رد ستاره گان زیر نور ماه

شبی مهتابی و حرکت ستارگان در آسمان

نماهایی زیبا از آسمان شب ایران

جدیدترین تصاویر عکاسان ایرانی از زیبایی های شب در نقاط مختلف ایران

شب مهتابی


Top