به دنبال ستارگان


Title به دنبال ستارگان
Hit 3153
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا - 150 کیلومتری شرق اصفهان
Camera کانن 6 دی مودیفای
Lens کانن - 16-35 در 16 م م
Lens Aperture 2.8
Exposure 25 ثانیه
ISO 2500
Date of photography 14 مرداد 1395

Top