«پرده

 

veil nebula بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام «پرده – Veil»

تصویری که مشاهده می‌کنید بخشی از سحابی یک بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام « پرده – Veil» است که در صورت فلکی دجاجه (قو)‌ قرار دارد. این سحابی بخش کوچکی از سحابی حلقه‌ی دجاجه است که ویلیام هرشل آن ‌را کشف کرد.

Top