شهرضا

 

M8-M20


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

کهکشان m101

کهکشان m101

کهکشان m51

کهکشان m51

کهکشان آندرومدا

کهکشان آندرومدا

سحابی m27

سحابی m27

سحابی m17

سحابی m17

سحابی m16

سحابی m16

کاوش در آسمان

نخستین رقابت رصدی ملی دانش آموزی شهرضا - روستای هونجان

پانورامای راه شیری

پانورامای راه شیری در روستای هونجان

Top