زمان

 

خورشید گرفتگی روی مشتری

سایه قمر های گانیمد و اروپا روی مشتری به صورت همزمان

Stargazer and Milky Way

Stargazer and Milky Way

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


بازمانده ابرنواختری سحابی مدولا


نقشه کلی از مریخ در زمان مقابله


Glory Night Scape


Solar Eclipse 2020

خورشید گرفتگی حلقوی همزمان با انقلاب تابستانی

عکس نجومی

خورشید گرفتگی جزئی 47.9%

The Great Globular Cluster in Hercules

خوشه کروی بزرگ در هرکول

طلوع کهکشان راه‌شیری

یکی از بهترین زمان های که البته خودم هم دوست دارم برای گرفت عکس از کهکشان راه شیری همین موقع طلوع آن است.

Top