شهرستان

 

کهکشان مثلث


سحابی شکارچی


شهر بلقیس

کهکشان راه شیری بر فراز شهر تاریخی بلقیس ، شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی

CENTER OF MILKWAY

قلب کهکشان راه شیری 14ثبت شده خرداد 98

jupiter

درخشش سیاره مشتری ثبت شده در 15 خرداد 98

فرزندان آسمان

در ۱۰ فروردین ۹۸، در نارین قلعه میبد، برنامه ساعت زمین توسط دختران میبدی انجام شد.

Aliens

بیگانگانی در سرزمینی بیگانه، به دنبال ستاره...

رویایی

دراین عکس نمایی ازمرکزکهکشان راه شیری به همراه تک درختی زیبادرروستای باباپیرشهرستان تویسرکان ازتوابع استان همدان به تصویرکشیده شده که دراون دختری بالباس محلی زیبای مخصوص همون منطقه ترکیبی رویایی باآسمان روساخته...

هلال رمضان ۱۴۳۸


بقعه شیخ قاضی حسن

سپاس از دوست همیشه همراه مسلم پورشمسی و عکاس خوب شهرستان خنج جناب مجید احمدی گرامی.

Top