خسوف قرن


به وسیله دوربین فیلم برداری SONY مدل HDR-PJ340E و از داخل دوربین دو چشمی Night Sky مدل 77M AT 1000M 15*70
Title خسوف قرن
Hit 2515
Location داخل شهر تهران
Camera SONY HDR-PJ340E
Lens Aperture F1.8
Exposure 1/6
Date of photography 1397/5/5


No comments have been posted.

Top