بیابان


Title بیابان
Hit 3439
Photographer عرفان احمدیعرفان احمدی
Location ورزنه
Camera canon 1000D
Lens 20mm
Exposure 30sec
ISO 1600


2 comments have been posted.

تشکر استاد عزیز، ممنونم از راهنمایی که کردید
عرفان عزیز عالی عالی است. کادر بندی خیلی خوبه و موضوع هم جالب. فقط کمی نور زرد زیاد شده هم در راه شیری هم در رنگ شتر! :)
Top