سحابی "اسب تاریک"9x60 sec - f/5.6 - ISO 5000
Nikon D810 - 70-300 @ 122mm
mounted on EQ5
Title سحابی "اسب تاریک"
Hit 6263
Location هونجان
Camera d810
Lens 70-300
Lens Aperture 5.6
Exposure 9x60 sec
ISO 5000


2 comments have been posted.

ممنونم استاد عزیز
آقای اخلاقی عزیز عکس خوب و دقیقی گرفته اید. سحابی های مورد نظر خیلی خوب با جزییات دیده میشوند. چقدر ستاره :)
Top