سحابی پلیکان .pelican nebula ic 5070


Title سحابی پلیکان .pelican nebula ic 5070
Hit 3378
Location اصفهان. شهرضا .روستای هونجان
Camera 1200D modifid
Telescope 120 شکستی اپو
F 5.9
Exposure 30*3 min
ISO 1600
Accessories reducer/flattener 0.85*


3 comments have been posted.

این سختی ها شیرینی و ارزش کار ماست و قطعا ما عکاسان نجومی بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم. با این اوصاف اگر این تصویر گاید نشده باید بگم مقر خیلی خوب در شاتهای 3 دقیقه ای ترک کرده.بدون دارک هم خیلی خوب از آب در آمده.موفق باشی بیژن عزیز
سپاس جناب ناصری .. خیر دارک فریم تهیه نشده ..این قدر بابت مقر و گاید نشدن و خرابی اتومبیل در مسیر اذیت شدم که توان و تمرکزی برایم نمانده بود... خواستم دست خالی از عکاسی بر نگردم .. در کل راضی کننده نبود .
بسیار زیباست. اگر قطر ستاره ها کم بشه بسیار زیباتر هم خواهد شد. چیزی در مورد دارک فریم ننوشته بودید. بدون دارک تهیه شده؟
Top