ماه


Title ماه
Hit 3739
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قایمشهر
Camera کانن1100
Telescope اشمیت کاسگرین 6
ISO 1600
Accessories بارلو 2x
keyword


1 comments have been posted.

این تصویر از ماه از عکس پیشین شما بسیار بهتراست رنگ ماه واقعی تر و جزییات بیشتری هم به خاطر فوکوس دقیق دارد. باید شرایط عکاسی و دلایل رنگی شدن عکسهایتان از ماه در تصاویر قبلی را بررسی کنید پیروز باشید
Top