سحابی خرچنگ


Title سحابی خرچنگ
Hit 3933
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location روستای شور آباد
Camera canon 40d
Telescope Vixen ed115s
F 7.7
Exposure 56min
ISO 500
Date of photography 2014/12/3


1 comments have been posted.

سجاد عزیز بسیار زیباست. خیلی خوب گاید شده و رنگ تک تک ستاره ها به خوبی دیده میشود. امیدوارم تصویر بعدی از این سحابی را با یک بارلو بگیری تا جزییات بیشتری از آن را ببینیم موفق باشی
Top