کهکشان گرداب


عکس کهکشان گرداب با ویرایش جدید

Title کهکشان گرداب
Hit 3605
Photographer حسن صانعیحسن صانعی
Location آبگرم شهرستان فردوس
Camera 650 D
Telescope آپو 120
Exposure flat+ dark + min 62
ISO 3200
Photography Techniques stack
Date of photography 29اردیبهشت 94
keyword


3 comments have been posted.

عکس با ویرایش جدید ارسال شد
از راهنمایی شما سپاسگذارم جناب آقای رحیمی . سعی میکنم با توجه به این نکته مجددا عکس را پردازش و ارسال کنم .
عکس خوبی است. فقط کمی کنتراست کهکشان زیاد شده است. گاید خیلی خوب انجام شده است. موفق باشید
Top