بارش شهابی جوزایی


تصویر حاصل دو ساعت عکسبرداری هستش که همه شهاب های عبوری به یک فریم منتقل شده اند . امتداد بیشتر شهاب ها به سمت کانون بارش آن که در صورت فلکی جوزا قرار دارد میرسد
Title بارش شهابی جوزایی
Hit 4511
Photographer مجید قهرودیمجید قهرودی
Location کویر مرنجاب
Camera Canon eos 50D
Lens sigma 10-20
Lens Aperture 4
Exposure 35 sec
ISO 2000
Date of photography 23 آذر


1 comments have been posted.

بسیار زیباست
Top