مریخ و زحل در کنار عقرب


تجربه دوم عکاسیم بود بعد از 3 سال که با یه دوربین کانن 600 دی که اجاره کردم شکل گرفت البته فقط حدود20 عکس بیشتر نگرفتم!
در راه برگشت به خانه در کنار راهی خاکی و بدون سه پایه این عکس رو گرفتم.
لطفا برای یادگیری بیشتر ایرادهای عکس رو گوشزد کنید که تجربه ای بشه برای دفعات بعدی.

Title مریخ و زحل در کنار عقرب
Hit 3348
Photographer حسین نصریحسین نصری
Location رباط سفید(تربت حیدریه)
Camera کانن 600 دی
Lens 18-55
F 4
Exposure 30 ثانیه
ISO 1600
Date of photography 93/6/6


No comments have been posted.

Top