آلودگی نوری


عکس در حاشیه شهر بانه گرفته شده , برای نشان دادن آلودگی نوری این شهر کوچک. تپه سمت چپ تنها فاصله من با شهر است
Title آلودگی نوری
Hit 3077
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Exposure 25s
ISO 1600
Photography Techniques Panorama


2 comments have been posted.

انور عزیز عکس خیلی خوبی گرفته ای . فرصت نشده بود این مدت درست و حسابی عکست را ببینم. :) ولی عکس خوبی گرفته ای و به خوبی وضعیت آلودگی نوری را میشه در تصویر دید. موفق باشی
عکس در حاشیه شهر بانه گرفته شده , برای نشان دادن آلودگی نوری این شهر کوچک. تپه سمت چپ تنها فاصله من با شهر است
Top