افق رویایی دامغان


دو عکس با فاصله زمانی چند دقیقه گرفته شده که می توانید بازی نور و رنگ را با مقایسه این دو عکس مشاهده کنید. عکس اول در لینک زیر می باشد:
http://skypix.org/view/FA/2352.aspx
Title افق رویایی دامغان
Hit 2934
Location دامغان
Camera Nikon D7100
Lens 18-55
Lens Aperture f/20
Exposure 1/5 ثانیه
ISO 200
Date of photography 21/1/2015
keyword
غروب


No comments have been posted.

Top