خوشه پروین وسحابی پرده


Title خوشه پروین وسحابی پرده
Hit 5333
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location روستای شورآباد
Camera 30D
Lens میلی متر55
Lens Aperture 3
Exposure 10دقیقه
ISO 800
Photography Techniques استک
Accessories ریموت
Date of photography جمعه 4 بهمن ماه 92


1 comments have been posted.

علی آقا عکس شما زیباست دو جرم زیبا عمق آسمان در تصویر شما دیده میشه . پیشنهاد میکنم برای رفع خطای لنز زمانی که میتونین نوردهی را بیشتر کنین یکی دو پله دیافراگم را ببندید. به هر صورت عکس خوبی است و تلاش با ارزش شما را نشان میدهد موفق باشید
Top