سحابی دمبل . M27; NGC 6853; Dumbbell nebula


سحابی دمبل . M27; NGC 6853; Dumbbell nebula
Title سحابی دمبل . M27; NGC 6853; Dumbbell nebula
Hit 3223
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location جهرم
Camera 60 دی
Lens ---
Lens Aperture ----
Telescope 120 اسکای واچر
F ---
Exposure 30 ثانیه
Filter ---
ISO 1600
Photography Techniques اعماق آسمان
Accessories پایه استوایی/ریموت کنترل
Date of photography 2014/22/07


2 comments have been posted.

درود بر شما جناب رحیمی...چشم...ممنونم
تلاش شما قابل تقدیر است. فقط نوردهی کم است. بهتره تعداد عکسهاتون را زیاد کنین. اگر همین 30 ثانیه را هم بتوانید بگیرید تعداد عکس بیشتر و استک کردن تصاویر باعث افزایش جزییات تصویر در عکسهای اعماق آسمان خواهد شد.
Top