آسمان شب


Title آسمان شب
Hit 3706
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای کوخی مامه عزیز
Camera 40D کانن
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 1600
Photography Techniques Panorama
Date of photography 93/3/5


2 comments have been posted.

خیلی ممنونم آقای رحیمی.
خیلی خوب و زیبا شده یکی از زیباترین عکس های شماست پیروز باشی
Top