بر فراز چشمه


56 شات 2 دقیقه ای
Title بر فراز چشمه
Hit 3458
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location لامِرد
Camera کنون 6 دی
Lens 24-105
Lens Aperture 4.5
Exposure 2دقیقه
ISO 1600
Photography Techniques رد ستاره
Date of photography 4 دی


2 comments have been posted.

بسیار زیبا
یک نمای زیبا و یک عکس رد ستاره ای بی نظیر خطوط ستارگان در آب خیلی تصویر را زیبا و با ارزش کرده است. موفق باشید
Top