نواختری درخشنده در صورت فلکی عقرب


صبحگاه روز ۱۵ بهمن ماه 1385 یوجی ناکامورا و یوکیو ساکورای دو رصدگر ژاپنی، به طور مستقل از هم، در حالی متوجه حضور ستاره‌ای میهمان در آسمان شب شدند که این ستاره از قدر ۹ به رنگ سفید زیبایی در صورت فلکی عقرب می‌درخشید. اما این ستاره‌ی نوظهور زمانی توجه رصدگران آسمان شب را جلب کرد که روز جمعه ۲۷ بهمن 1385 در عرض چند ساعت به قدر ۷/۳ رسید، و رصد این انفجار کیهانی برای رصدگران شهرها نیز ممکن شد . این جرم جدید که با نام نواختر ۲۰۰۷ عقرب و V۱۲۸۰ Scorpii شناخته شده است در ۹ درجه‌ای جنوب شرقی قلب تپنده‌ی عقرب (قلب العقرب) و در شمال شرقی ستاره‌ی اپسیلون-عقرب در حومه شهر به راحتی دیده میشد.
البته هم اکنون قدر این نو اختر بسیار کمتر شده و دیگر نمیتوان ان را به راحتی با تلسکوپ دید.


Title نواختری درخشنده در صورت فلکی عقرب
Hit 4356
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر ورزنه شرق اصفهان
Camera canon 350d
Lens Canon EF-S 18-55mm
Lens Aperture 5.6
Exposure 30 ثانیه
ISO 1600


No comments have been posted.

Top