2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی عزیز برای راهنمایهای مفیدتان.
انور عزیز عکس خوبی گرفته ای . کادر بندی را خوب کار کرده ای . فقط کمی آلودگی نوری روی رنگ راه شیری تاثیر گذاشته است. رنگ سبز بیش از حد معمول در گیاهان دیده میشود . برای نور پردازی چند روش میتوانی امتحان کنی : استفاده از نور ماه پیش از بدر یا پس از بدر در افق . استفاده از نور شمع در فاصله مناسب . استفاده از نور آتش برای چند ثانیه و یا نور چراغ قوه های قدیمی به جای LED که پارچه ای جلوی آن گرفته و اصطلاحا نور را سافت کرده باشی. چراق فلاشر ماشین که جلوی آن پارچه ای پرز دار گرفته باشی هم به شما کمک میکند. موفق باشید
Top