شبی با هوای نسبتا گرم


شبی با هوای نسبتا گرم
شهرستان دیر استان بوشهر
Title شبی با هوای نسبتا گرم
Hit 2718
Location دیر استان بوشهر
Camera canon 6D
Lens 14 mm samyang
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 60
ISO 1250
Date of photography 9 اسفند 92


2 comments have been posted.

ممنونم آقای رحیمی عزیز موفق باشید
عکس خوبی است موفق باشید
Top