آسمان بی انتها


تا حالا به این فکر کرده اید از کجا آمده ایم چه فر آیندهایی جهان ما را شکل داده . چه اتفاقاتی افتاده که حاصل آن موجودی شده که میتواند عالم هستی را درک کند. هر شکل از فلسفه آفرینش را در نظر بگیریم انسان زاده فرایند های بسیار پیچیده و شگفت انگیز مادی است که قدمتی به اندازه طول تاریخ کیهان دارد. تمام جهان ماده اطرافمان در یک سیر تکاملی بسیار آرام در طول میلیاردها سال بوجود آمده اند. زمین هم به همین شکل در طول چند میلیارد سال از یک توده گازی و داغ به آرامشی رسیده که بتواند منشا حیات و زندگی باشد.
شبهایی که امکان حضور در زیر آسمان تاریک دور از روشنایی های آزار دهنده شهر ها را پیدا میکنم آنچه از داستان خلقت را خوانده ام مرور میکنم. از نخستین لحظه های مهبانگ و اتفاقات باور نکردنی آن ، تا تشکیل منظومه خورشیدی ، زاده شدن زمین و آغاز داستان تشکیل حیات. همه چیز چنان دقیق  و حساب شده پیشرفته که انسان را به حیرت وا میدارد.

گاهی باید به خود نگاه کنیم.

شرح عکس : زیر ستارگان آسمان شب در کویر
کویر خارا شبی از شب های تابستانی . از مقر پلاری برای عکاسی استفاده شده است. عکس پانورامایی از 2 تصویر با نوردهی های 142 ثنیه ای تشکیل شده است.
Title آسمان بی انتها
Hit 6195
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا - 100 کیلومتری جنوب شرق اصفهان
Camera 40D Modify
Lens 14 م م
Lens Aperture 2.8
Exposure 142x2
ISO 1250
Photography Techniques پانوراما
Accessories پلاری ویکسن
Date of photography تابستان 1392


No comments have been posted.

Top