M 78


Title M 78
Hit 2912
Photographer محسن شریفیمحسن شریفی
Location Sisakht, Iran
Camera modified 6D
Telescope SW Quattro 250 with aplantic correcto
F 4
Exposure 32x300s
ISO 1600
Photography Techniques cool box
Accessories synguider+SW 120ED+Celestron CGEpro
Date of photography 2015


2 comments have been posted.

سلام جناب عبداله آبادی زمانی که این عکس رو گرفتم هوا شدیداً غبار و آلودگی داشت و به همین دلیل SNR عکس پایینه و در پردازش نویز مشخص می شه. در ضمن از تصحیح کننده aplantic استفاده شده که مخصوص همین اپتیکه ولی در کل قطر تصویر اصلاح شده در این تلسکوپ با استفاده از تصحیح کننده کوچک تر از سنسور فول فریم هست و از آنجا که دوربین فول فریم بوده ستاره های لیه تصویر دفرم شده است
سلام نویز تصویر بالاست در ضمن گوشه های تصویر ستاره ها کمی کشیده هستند و این نمیتونه از مقر CGEpro باشه و مطمئنا از لحاظ قطبی بودن هم مشکلی نداشته آیا از تصحیحگر نیوتنی بوده در بازار ایران 4 یا 5 نوع تصحیحگر نیوتنی موجود است شما از کدوم برند استفاده میکنین و آیا از اون راضی هستین؟
Top