جبار و مشتری در کوههای البرز


Title جبار و مشتری در کوههای البرز
Hit 3341
Location کوههای البرز
Camera canon 6D
Lens 14mm
Lens Aperture 4
Exposure 16s
ISO 1000
Photography Techniques تک فریم
Date of photography آذر 92


4 comments have been posted.

با تشکر از جناب رحیمی و دوستان عزیز
بسیار زیباو با ارزش
بسیار زیباست
خیلی زیباست موفق باشید
Top