درحسرت آسمان صاف!


این اولین تایم لپس من هستش که صرفا" جهت کسب تجربه گرفتم. دربین کار چندین با با مشکلات نرم افزاری یا ابری شدن کامل آسمان مواجه شدم که به اجبار تصویر برداری رو متوقف کردم و پس از مدتی ازنو شروع کردم. این کلیپ رو از بالای پشت بام منزل تهیه کردم!
Title درحسرت آسمان صاف!
Hit 4196
Location اصفهان
Camera canon 400 D
Lens 18-55
Lens Aperture 5
Telescope ---
F ---
Exposure هرشات 13 ثانیه
Filter ---
ISO 800
Photography Techniques پیاپی
Accessories سه پایه
Date of photography 14/8/1392
keyword
جبار
تایم


No comments have been posted.

Top