دنباله دار ISON


دنباله دار ISON پس از پرنور شدن ناگهانی
Title دنباله دار ISON
Hit 4146
Photographer عرفان احمدیعرفان احمدی
Location روستای مهیار، اصفهان
Camera Canon EOS 1000D
Lens Aperture 4
Telescope R200SS Vixen
F 800
Exposure 4*90sec
ISO 1600
Date of photography 24 آبان 92


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی نظر لطفتونه.
اقای احمدی عزیز عکس زیبا و با جزییات فراوانی ثبت کرده اید. خیلی خوب. موفق باشید
Top