راه شیری


Title راه شیری
Hit 2497
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیدر
Camera 40D کانن
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 1250
Date of photography 92/2/10


2 comments have been posted.

ممنونم آقای رحیمی عزیز
انور عزیز عکس زیبایی شده به خصوص که در این عکس ویرایش بهتری از ستارگان راه شیری به نمایش گذاشته ای موفق باشی
Top