Comet Ison


سومین تلاش گروه بارنارد برای ثبت و رصد دنباله دار آیسان.
گزارش کامل تر را در سایت گروه بارنارد بخوانید 
Title Comet Ison
Hit 3981
Photographer محسن مینوتنمحسن مینوتن
Location روستای حارث آباد
Camera Canon EOS1000D
Telescope Vixen R200SS
F 4
Exposure 120*3 ثانیه
ISO 1600
Date of photography 16آبان ماه 1392


4 comments have been posted.

از مقر EQ5.
از چه مقری استفاده کردید ؟
ممنون از شما آقای رحیمی، بله این شب ها فرصت بسیار خوبی برای تعقیب این دنباله دار هست!
آقای مینوتن بسیار زیبا و کار با ارزشی انجام داده اید. از این شبها باید حداکثر استفاده را کرد و عکس گرفت از پرنور شدن تدریجی این دنباله دار موفق باشید
Top