شکار و شکارچی!


کانون نجوم سها دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Soha-mui.blog.ir
Title شکار و شکارچی!
Hit 2998
Photographer محسن مینوتنمحسن مینوتن
Location کمپ رصدی هونجان
Camera EOS1000D
Lens EF-S 10-22
Lens Aperture 3.5
Exposure 45s
ISO 1600
Date of photography شهریور 92


No comments have been posted.

Top