سحابی " ستاره‌ی شعله‌ور "


(Flaming Star Nebula (IC 405

Title سحابی " ستاره‌ی شعله‌ور "
Hit 3689
Camera Canon 40D mod
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر + neq6 بدون گایدر
F 1000
Exposure 40x2min
ISO 1600
Accessories Baader MPCC


2 comments have been posted.

ممنونم جناب رحیمی ، بدون گاید بوده ولی حدود 30 فریم خطا داده بود که حذف شد
این تصویر سحابی خیلی خوب شده قبلا تصویری از این سحابی ندیده بودم. اگر گاید نکرده باشید خیلی خوب ترک کردید. موفق باشید
Top