کسوف 8 دقیقه ای


فقط برای عکاسی از این پدیده 8 دقیقه وقت داشتم چون ساعت 16:50 کسوف شروع شود و 16:58 خورشید غروب کرد.
کلا توی ایران این کسوف و میشد تو 20 دقیقه تو بهترین شرایط دید
جالب اینجا بود که یه ساعت قبل داشت بارون شدید میومد اینجا
Title کسوف 8 دقیقه ای
Hit 3834
Location تیران
Camera Canon PowerShot SX40 HS
Lens .
Lens Aperture .
Telescope .
F 8
Exposure 1/1600 sec
Filter .
ISO 100
Photography Techniques .
Accessories .
Date of photography 2013.03.11


1 comments have been posted.

بسیار زیبا است
Top