دنباله دار آیسان


گزارش کامل را در سایت گروه بارنارد بخوانید: http://barnard-group.com/?p=262#more-262
Title دنباله دار آیسان
Hit 3142
Photographer محسن مینوتنمحسن مینوتن
Location کمپ رصدی هونجان
Camera Canon EOS1000D
Telescope Vixen R200SS
F 4
Exposure 60*8 ثانیه
ISO 1600
Date of photography 17مهرماه 1392


No comments have been posted.

Top