سنگ چله گاه


Title سنگ چله گاه
Hit 3878
Location خالده شهرستان مهر
Camera 70d
Lens 18
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec
ISO 2500


1 comments have been posted.

جناب عامری عزیز در خصوص عکس توضیح بفرمایید که این مکان تاریخی هست یا طبیعت مد نظرتان بود. به نظر میرسه سنگ ها حجاری شده باشن موفق باشید
Top