طلوع زهره و خوشه پروین


Title طلوع زهره و خوشه پروین
Hit 1779
Photographer Maedeh FarhoushMaedeh Farhoush
Location تخت سلیمان، تکاب
Camera Canon 700D
Lens Tokina 11-16 mm
Lens Aperture f/2.8
Exposure 20s
ISO 1600
Date of photography 27/6/2017
keyword
زهره


1 comments have been posted.

نمای بسیار زیبایی را ثبت کردید. برای این عکس پیشنهادم این است که اگر نزدیکتر میشدید به سوژه زمینی و گندمزار واصحتر مشخص بود عکس زیباتر به نظر میرسید. با این حال تصویر خوب و زیبایی شده. در خصوص سایز عکس پیشنهاد میکنم سایز عکسهایتان را حداکر 1500 پیکسل ارسال کنین تا در زمانی که روی ایکون تمام تصویر کلیک میکنیم امکان مشاهده عکس به صورت همسان با نمای مونیتور باشد هم اکنون عکس اینقدر بزرگ است که از کادر مونیتور فراتر رفته.
Top