ماه کامل ذیقعده


Title ماه کامل ذیقعده
Hit 3945
Photographer جلیل آسایشجلیل آسایش
Location اصفهان
Camera D3300 nikon
Lens 55-300
Lens Aperture 8
Telescope بدون تلسکوپ
F 300
Exposure 1/400 تکفریم
Filter no filter
ISO 100
Photography Techniques تکفریم
Accessories Nikon ViewNX Software
Date of photography 1394/06/08


2 comments have been posted.

تشکر. لطف دارید. سعی کردم حد اکثر توان لنز 300 میلیمتر رو در این فریم بکار بگیرم نمیدونم تا چه حد موفق شدم.
عکس زیبایی از ماه گرفتید. به ویژه که با لنر عکاسی شده و تک فریم هم هست موفق باشید
Top