هلال


Title هلال
Hit 3498
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location karaj
Camera canon 60D
Lens 70.200
Lens Aperture 2.8
Exposure 1s
ISO 100
Accessories سه پایه
keyword
هلال


2 comments have been posted.

ممنون جناب رحیمی.
آقای خوند عزیز عکس زیبایی گرفته اید کادر بندی هم بسیار خوب و درست انجام شده موفق باشید
Top