راه شیری


Title راه شیری
Hit 2648
Location کوه سرخ بین نیشابور - کاشمر
Camera Canon 60D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 30
ISO 6400
Date of photography 1392/06/13


2 comments have been posted.

با سپاس از نظر سازنده شما دوست گرامی
عکس زیباییه فقط کمی نویز در تصویر وجود دارد
Top